Teamcoaching

Individuen die elkaar vertrouwen maken een succesvol team

Teamplayers en spelbrekers

Ieder succesvol team bevat twee belangrijke ingrediënten die niet vast te pakken zijn: chemie en diversiteit. Een elftal vol geweldige spitsen die allemaal zelf willen shinen zal jammerlijk falen wanneer het tegen een talentvolle vriendengroep moet voetballen die feilloos op elkaar is ingespeeld.

Een succesvol team vraagt om evenwicht tussen de verschillende teamrollen. Samenwerken waarbij iedereen elkaar oprecht succes gunt is minstens zo belangrijk als elkaar aanvullen en de ruimte geven. Het perfecte team bestaat uit verschillende persoonlijkheden met uiteenlopende talenten en kwaliteiten. Wanneer deze individuen zich met elkaar verbinden, versterken ze elkaar op een natuurlijke manier.

Niemand kan een symfonie fluiten, er is een orkest voor nodig om het te spelen

– H.E. Luccock

Wrijving kan ontstaan omdat karaktereigenschappen lijnrecht tegenover elkaar liggen: de speelruimte die de creatieve vernieuwer pakt om nieuwe ideeën te lanceren zou slecht kunnen vallen bij de standvastige persoonlijkheid die graag structureert en eerst iets afrondt voordat er aan iets nieuws wordt begonnen. Datzelfde geldt voor de ambitieuze en competitieve presteerder; die zou een conflict mijdende helper volledig kunnen ondersneeuwen. Het toverwoord is teamgeest. Die kun je niet afdwingen maar wel stimuleren.

Paardenkracht

In teamsessies zet Manon regelmatig paardencoaching in. De respons van de paarden geeft heldere inzichten als het gaat om de groepsdynamiek; de paardenkudde fungeert als spiegel en maakt teamrollen zichtbaar. Het werpt ook een ander licht op thema’s die binnen de organisatie spelen. Is er wrijving op het gebied van communicatie, komt de visie niet overeen of is er geen overeenstemming omtrent de strategie? Ligt er te veel druk op het team, schort er iets aan het leiderschap of worden grenzen overschreden?

De reden voor Manon om paarden te betrekken bij een coachingstraject is de dynamiek van de kuddes. Paarden belichamen de ultieme netwerkorganisatie. Zij zijn onderling met elkaar verbonden en voor ieder paard is een rol weggelegd die het net zo waardevol maakt als de anderen. De prooidieren zijn onderling afhankelijk van elkaar en overleven al eeuwenlang op vertrouwen. Omdat ze zich niet alleen bewust zijn van hun eigen talenten maar ook van de capaciteiten en de krachten van de anderen in de groep. Zo heeft ieder zijn eigen rol binnen de kudde en wordt er altijd gehandeld in het belang van de groep.

Van branden blussen naar brand meester

Wanneer interne brandjes blussen een dagelijks terugkerend ritueel is, kan teamcoaching met een aantal paardensessies ervoor zorgen dat uiteindelijk het sein ‘brand meester’ gegeven kan worden. Want als men inziet welke impact zijn of haar handelswijze op een ander heeft, is verandering in zicht.

Livenjoy kan dit proces op 4 manieren begeleiden:

Het Assessment

Als een ijkpunt om te bepalen waar de interne branden zijn ontstaan en wat er moet gebeuren om het sein brand meester te krijgen.

Dit kan als een assessment worden beschouwd van het individu, teamsamenstelling en het startpunt van het team ten opzichte van het doel van het bedrijf.

Het complete team, inclusief management, komt bij elkaar voor een paardensessie. Tijdens de sessie wordt door middel van opdrachten met de paarden op luchtige, speelse wijze helder welke thema’s er spelen en waaraan gewerkt dient te worden.

 De team samenstelling

Van ieder teamlid wordt een individuele blauwdruk gemaakt waarmee duidelijk wordt waar ieders talenten, capaciteiten en uitdagingen liggen. De teamleden krijgen allemaal een persoonlijke rapportage. Met de uitkomsten van de individuele blauwdrukken, de ACT-metingen, wordt de verdeling van archetypen (persoonlijkheden met primaire basismotivaties) en competenties binnen het team duidelijk. Middels deze verdeling wordt de mogelijke disbalans in kaart gebracht.

Autonome teams

Als een traject van A tot Z, waarbij we van zelfreflectie, naar verhouding ik en de ander tot en met ambassadeurschap binnen het bedrijf aangaan. Een totaal traject van assessment van het individu binnen het team en de teamsamenstelling naar het ontwikkelen tot een autonoom team.

Aanvulling op bestaand traject

Als aanvulling op een bestaand team- ontwikkelingstraject binnen het bedrijf.

Wij nemen hiervoor graag contact op, met het bestaande trainingsbureau, zodat we een programma op maat kunnen maken, afgestemd op de visie van het trainingsbureau.

Het team zal dan op mijlpaalmomenten een paardensessie ervaren, zodat beleefd kan worden hoever ze in het proces zijn. Of iedereen het zo ervaart en wat er nog gedaan moet worden of hoe het geborgd kan worden.

Dit kan worden afgenomen als eenmalig of periodiek als een soort APK, waarbij het geleerde geborgd zal worden.

Het doel: een autonoom team dat niet alleen door samenwerking wordt verbonden maar ook door respect en vertrouwen. Een team waarin iedereen voor elkaar zorgt en weet wat men aan elkaar heeft.

UIT DE PRAKTIJK

Vrijdagochtend, 09.00 uur. De zon schijnt, de vogels fluiten en het belooft een mooie dag te worden. Bij de paardenstallen staat een groep mensen met een bekertje koffie in de hand vrolijk te praten. Het zijn collega’s van de salesafdeling van een middelgroot bedrijf die elkaar niet dagelijks zien. Er wordt gelachen en hier en daar een high five uitgedeeld na een vermakelijke anekdote.

Een half uur later staat de groep in de wei bij de paarden. De groepsleden hebben een lang touw in hun handen waarmee ze een vierkant moeten maken. De opdracht is om de paarden binnen het vierkant te krijgen.

Na 20 minuten is er nog geen enkel paard in het vierkant gestapt. Sterker nog, de begeleidende coaches grijpen in om de veiligheid van de deelnemers niet in het geding te brengen; de paarden vertonen onrustig gedrag en lijken zelfs wat agressief.

Het antwoord op de vraag “Wat gebeurde er?” wordt door de groep zelf beantwoord. Na een moment van reflectie komt het inzicht; dat ze zo met elkaar bezig waren en zo luid praatten dat er totaal geen rekening werd gehouden met de paarden en dat de dieren wilden vluchten. Het verband tussen de impact van hun handelen richting de paarden en eerdere reacties van klanten van het bedrijf wordt snel gelegd. De eerste stap naar bewustwording is gezet. Het wordt een leerzame dag.